Mentoring

prowadzący: Karolina Jarocka / Maciej Bieniasz

Chcesz rozwijać swoje kompetencje w wymarzonym zawodzie project managera i szukasz indywidualnego podejścia, które zaspokoi Twoje potrzeby i uwzględni aktualny poziom wiedzy? Odpowiedzią na to jest mentoring – Twoja indywidualna strategia rozwoju w zarządzaniu projektami.

 

To jedna z najbardziej efektywnych form rozwoju osobistego oparta na doświadczeniu Mentora i motywacji Mentee (ucznia). Wysoki potencjał mentoringu wynika z indywidualnej współpracy 1:1 Mentee z Mentorem, podczas której Mentor w pełni koncentruje się na Tobie i Twoich potrzebach, a Ty… wyciągniesz z niego tyle, ile włożysz 🙂

 

Nasz autorski program pozwoli Ci zdobyć lub pogłębić wiedzę metodyczną, jak również rozwinąć kompetencje miękkie. Podczas sesji indywidualnych Mentor podzieli się z Tobą swoją wiedzą, doświadczeniem i poglądami. Opowie historie swoich sukcesów i porażek. Udostępni Ci posiadane materiały i narzędzia. Wszystko to w przyjaznej atmosferze, opartej na szacunku, otwartości i zaufaniu.

 

Nasi Mentorzy to osoby posiadające ponad 10 lat praktycznego doświadczenia, potrafiący słuchać, klarownie przekazywać wiedzę, a także kształtować indywidualną ścieżkę rozwoju, która będzie wspierać Twoje cele.

JAK WYGLĄDA PROCES MENTORINGU?

1

Spotkanie otwierające proces

2

Edukacja

3

Ewaluacja

4

Zamknięcie procesu

(1) Spotkanie otwierające proces – tworzymy i podpisujemy kontrakt, w którym ważne jest zaufanie, szczerość i bezpieczeństwo. Wspólnie ustalamy cele mentoringu – cel główny i cele pośrednie, które realizować będzie Mentee przy wsparciu Mentora.

(2) Edukacja – spotykamy się regularnie co 2-tygodnie podczas wartościowych sesji. Po każdej sesji otrzymasz Kartę Mentoringu z podsumowaniem omawianych zagadnień, wskazówkami i rekomendacjami Mentora, a także materiałami źródłowymi i zadaniami domowymi.

(3) Ewaluacja regularnie oceniamy proces i postępy Mentee w odniesieniu do celów pośrednich. To również czas na feedback dla obydwu stron i doskonalenie procesu.

(4) Zamknięcie procesu – spotykamy się, aby podsumować cały proces mentoringu oraz dokonujemy ewaluacji celu głównego. Na zakończenie otrzymujesz zaświadczenie potwierdzające udział w procesie.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE MENTORINGU

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce rozwijać swój warsztat pracy w zarządzaniu projektami poprzez techniki i narzędzia, a także rozwój kompetencji miękkich.

Jak długo?

Czas trwania mentoringu zależy od Twojego doświadczenia i obranego przez Ciebie kierunku rozwoju. Na ogół proces zamyka się w ciągu 6-12 miesięcy.

Jak często?

Spotykamy się co 2 tygodnie na inspirujących i rozwojowych sesjach, pomiędzy którymi czeka Cię sporo samodzielnej pracy.

Ile trwa sesja?

1 sesja trwa 60 minut - to czas, w którym wspólnie pracujemy nad Twoim rozwojem, a także omawiamy bieżące wyzwania.

Gdzie odbywają się sesje?

Sesje odbywają się online, za pośrednictwem aplikacji Zoom, z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi.

Ile kosztuje sesja?

Koszt jednej sesji wynosi 290 zł brutto. Jeśli kupisz pakiet 10 sesji, 11. sesję otrzymasz GRATIS.

WAŻNE: Klikając „Kup bilet” do wyboru będziesz mieć zakup pojedynczej sesji lub pakietu „10 + 1 GRATIS”. W obydwu przypadkach, po zakupie biletu, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem oraz linkiem do kalendarza, w którym wybierzesz termin pierwszej sesji. Podczas spotkania wspólnie z Mentorem ustalisz termin regularnych sesji.