Jak stworzyć roadmapę produktu? 

Twoje Drzwi do IT
25 kwietnia 2023
Czas czytania: 2 minut
Roadmapa produktu - jak ją stworzyć?

Spis treści

Czym jest roadmapa produktu (mapa drogowa produktu)?

Roadmapa produktu to dokument, który określa cele i założenia oraz przewiduje kolejne etapy prac nad produktem. Może zawierać informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach, które mają zostać wprowadzone w przyszłości, a także o terminach ich realizacji.

Roadmapa produktu jest więc bardzo ważnym i przede wszystkim przydatnym narzędziem zwłaszcza dla zespołów produktowych, ponieważ pozwala im na ustalenie priorytetów i określenie kierunku rozwoju produktu. Dzięki niej team może także lepiej zaplanować prace, jednak jest jeden warunek – należy ją regularnie aktualizować! 

 

Jak krok po kroku stworzyć mapę drogową produktu?

Wiedząc już, czym jest to narzędzie i na czym polega jego działanie, przejdźmy do tego, jak w ogóle opracować roadmapę. Dla dokładniejszego zobrazowania tego procesu krok po kroku zaprezentowaliśmy jak ją stworzyć. 

 

  1. Określ cel biznesowy – roadmapa powinna być oparta na celach biznesowych i strategii produktowej firmy. 
  1. Zbierz i analizuj dane – aby móc stworzyć skuteczną roadmapę, potrzebne są informacje na temat potrzeb i oczekiwań klientów, rynku i branży. 
  1. Określ priorytety – w następnej kolejności na podstawie zebranych danych należy wskazać, jakie działania są najważniejsze dla osiągnięcia celów biznesowych. Można do tego wykorzystać np. metodę MOSCOW czy RICE.
  1. Stwórz harmonogram – na podstawie priorytetów należałoby stworzyć harmonogram, w którym zostaną określone poszczególne cele i zadania oraz przewidywane terminy ich realizacji.
  1. Utwórz dokument – uwzględniając harmonogram przyszedł czas na przygotowanie dokumentu roadmapy, który będzie zawierał informacje o celach, zadaniach i terminach realizacji. Roadmapa może być przygotowana w formie tabeli lub wizualizacji, np. w postaci wykresu Gantta.
  1. Uruchom i monitoruj – po stworzeniu mapy drogowej produktu należy ją uruchomić i regularnie monitorować postępy w jej realizacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, roadmapę trzeba dostosować do zmieniających się okoliczności i potrzeb.

 

Korzyści z wykorzystania roadmapy w procesie tworzenia produktu

Jak widzisz Roadmapa produktu jest ważnym narzędziem w procesie tworzenia produktu, ponieważ pozwala na ustalenie kierunku rozwoju nie tylko zespołu, ale także produktu! Jednak to nie wszystkie korzyści, na które możesz liczyć wykorzystując roadmapę w procesie tworzenia produktu. Oto kilka z tych najistotniejszych, przynoszących realną wartość dla Twojej organizacji i zespołu:

  • lepsza priorytetyzacja działań, dzięki precyzyjnemu określeniu, które elementy produktu są kluczowe i powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności,
  • systematyczne monitorowanie postępów w realizacji planów i szybkie reagowanie na zmiany wymagań rynku czy klientów,
  • skuteczniejsza ewaluacja poszczególnych elementów produktowych i łatwiejsze wprowadzenie zmian w dalszych planach rozwoju produktu,
  • wzrost skupienia zespołu w procesie tworzenia produktu, dzięki ustaleniu głównych celów i założeń produktowych. 

Najbliższe szkolenia

Warsztat: Obsługa Jiry dla początkujących

Start: 17/06/2023

Efektywne zarządzanie zespołami IT

Start: 17/06/2023

Brak komentarzy

Może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *