3 metody przydatne podczas ewaluacji zespołów IT

Twoje Drzwi do IT
20 kwietnia 2023
Czas czytania: 2 minut
3 metody przydatne podczas ewaluacji zespołów IT

Spis treści

Na czym polega ewaluacja zespołów IT?

Ewaluacja zespołów IT jest procesem oceny pracy całego teamu oraz jego wydajności. Może pomóc w zidentyfikowaniu mocnych stron zespołu oraz obszarów do poprawy, co pozwala na lepsze dostosowanie działań do potrzeb i oczekiwań klientów. Dobrze przeprowadzony proces ewaluacji zespołów IT powinien składać z następujących etapów:

 

1. Określenie celów ewaluacji

Ważne jest, aby jasno określić, co chcemy osiągnąć podczas ewaluacji oraz jakie informacje chcemy uzyskać. Może to pomóc w doborze odpowiedniej metody ewaluacyjnej oraz w przygotowaniu pytań lub zadań do oceny.

 

2. Wybór metody ewaluacyjnej

Obecnie dostępnych jest wiele metod ewaluacyjnych, ale najważniejsze jest to, aby dobrać je odpowiednio do potrzeb i oczekiwań zespołu oraz celu ewaluacji.

 

3. Przeprowadzenie ewaluacji 

Po wybraniu metody ewaluacyjnej należy przeprowadzić sam proces oceny zespołu. Może on obejmować zbieranie odpowiedzi od członków zespołu oraz interesariuszy zewnętrznych, a także przeprowadzanie rozmów lub warsztatów.

 

4. Analiza wyników

Po zakończeniu ewaluacji należy przeanalizować zebrane dane i wyciągnąć wnioski. Można to zrobić poprzez porównanie wyników z celami ewaluacji lub przez przeprowadzenie statystycznej analizy danych. Następnie wyniki należy przekazać zespołowi.

 

Metody ewaluacji zespołów IT

Ewaluacja pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których pracownicy mogą lepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie. Dzięki temu można zwiększyć ich zaangażowanie w pracę i poprawić efektywność. Kluczem do uzyskania takiego efektu jest wybór odpowiednich metod ewaluacji. Poniżej znajdziesz 3 kluczowe metody ewaluacji, które pomogą Ci zwiększyć wydajność w zespołach IT.

 

Lead Time

Ewaluacja Lead Time zespołów IT polega na określeniu, jak długo trwają poszczególne etapy realizacji projektu oraz na porównaniu ich z oczekiwanymi wynikami. Pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których zespół może poprawić swoją wydajność i skrócić czas realizacji projektów.

 

Aby przeprowadzić ewaluację Lead Time, należy:

  • określić oczekiwany czas realizacji projektu oraz poszczególne etapy, które składają się na ten proces,
  • zmierzyć faktyczny czas, jaki upłynął od rozpoczęcia do zakończenia każdego z tych etapów oraz całego projektu,
  • porównać oczekiwany czas realizacji z faktycznym,
  • zidentyfikować obszary, w których zespół wykazuje największe opóźnienia i przeanalizować ich przyczyny.

 

Metoda 360

Metoda 360 polega na ocenie pracy zespołu z różnych perspektyw, tzn. od strony samego zespołu, jego kierownika, współpracowników oraz osób, z którymi zespół współpracuje (np. klientów, dostawców itp.). Celem tej metody ewaluacji jest zdobycie szerokiego spojrzenia na pracę zespołu oraz zidentyfikowanie obszarów, w których zespół może się rozwijać i poprawiać swoją wydajność.

 

Ewaluacja zespołu IT 360 polega na:

  • określeniu kryteriów oceny oraz osób, które będą brały udział w ewaluacji (np. sam zespół, kierownik, współpracownicy, klienci),
  • przeprowadzeniu ankiety lub rozmowy z osobami biorącymi udział w ewaluacji i zebraniu ich opinii dotyczących pracy zespołu,
  • przeanalizowaniu ich i wyciągnięciu wniosków dotyczące mocnych i słabych stron zespołu oraz obszarów, w których team może się rozwijać.

 

Cumulative Flow Diagram

Metoda ta polega na tworzeniu wykresu, który przedstawia ilość jednostek pracy (np. zgłoszeń, zadań, zleceń itp.) na poszczególnych etapach procesu realizacji projektu. Jej celem jest zidentyfikowanie obszarów, w których zespół może poprawić swoją wydajność oraz zoptymalizować proces realizacji projektu.

 

Ewaluacja zespołu IT CFD składa się z następujących kroków:

  • określenia poszczególnych zadań podczas realizacji projektu (np. zgłoszenia, zadania, zlecenia itp.),
  • zebrania danych dotyczące ilości jednostek pracy na poszczególnych etapach procesu i umieszczenia ich na wykresie. Można również dodać informacje o czasie realizacji jednostek pracy na poszczególnych etapach procesu.

Najbliższe szkolenia

Warsztat: Obsługa Jiry dla początkujących

Start: 17/06/2023

Efektywne zarządzanie zespołami IT

Start: 17/06/2023

Brak komentarzy

Może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *