Jak mierzyć wartość biznesową w projektach?

Twoje Drzwi do IT
11 maja 2023
Czas czytania: 2 minut
Dowiedz się jak mierzyć wartość biznesową w projektach

Spis treści

Wartość biznesowa – dlaczego jest tak ważna w projecie?

Wartość biznesowa jest kluczowym elementem każdego projektu, ponieważ decyduje o tym, czy jest on opłacalny i czy przyniesie korzyści dla biznesu. Dostarczanie i mierzenie wartości biznesowej pozwala także na lepsze zrozumienie celów projektu i monitorowanie jego postępów. Dzięki temu firmy mogą dokładniej określić czy dane przedsięwzięcie przyniesie pożądane rezultaty i czy jest w stanie zwrócić zainwestowane środki. W przypadku gdy okaże się, że niestety działania podjęte w projekcie nie doprowadzą do zakładanych efektów, możliwe jest wczesne wykrycie problemów i szybkie podjęcie działań naprawczych. To pozwoli na uniknięcie strat finansowych i zwiększenie szans na sukces projektu.

 

Metody i narzędzia do określania celów biznesowych w projekcie

Wykorzystanie metod i narzędzi do określania celów biznesowych jest ważne, ponieważ pozwala precyzyjnie zdefiniować, co firma chce osiągnąć i w jakim kierunku powinna podążać. Aby ułatwić Ci proces zidentyfikowania celów biznesowych w Twoim projekcie, prezentujemy 3 skuteczne metody umożliwiające ich określenie.

 

1. Analiza potrzeb biznesowych – polega na identyfikacji potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz na określeniu, jakie korzyści będzie przynosił projekt.

 

2. Modelowanie celów biznesowych – umożliwia opracowanie modelu, który opisuje cel biznesowy projektu i jego związek z korzyściami dla biznesu.

 

3. Metoda SMART – narzędzie stosowane do określania celów biznesowych w sposób konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny oraz określony czasowo.

 

Sposoby mierzenia i oceny postępu oraz efektywności projektu pod kątem wartości biznesowej

Kiedy już udało Ci się zdefiniować cele biznesowe w Twoim projekcie, przyszedł czas na ich zmierzenie. Nie wiesz, w jaki sposób do tego podejść i od czego w ogóle zacząć? Poniżej przedstawiamy Ci najczęściej wykorzystywane sposoby na mierzenie postępu oraz efektywności projektu pod kątem wartości biznesowej.

 

1. Analiza SWOT – pozwala na określenie mocnych i słabych stron projektu oraz szans i zagrożeń związanych z jego realizacją. Na tej podstawie można ocenić wartość biznesową projektu i określić, czy warto go realizować.

 

2. Analiza kosztów i korzyści (COBRA) – to metoda oceny wartości biznesowej, która pozwala na porównanie kosztów projektu z korzyściami, jakie przyniesie jego realizacja. COBRA obejmuje obliczenie wartości bieżącej przyszłych wpływów pieniężnych, które będą generowane przez projekt oraz porównanie ich z kosztami realizacji projektu.

 

3. Metoda punktów wartościowych (Value Points) – polega na określeniu liczby punktów wartościowych, które dany projekt przyniesie dla organizacji. Każdy punkt wartościowy odpowiada konkretnemu wymiarowi wartości, takiemu jak np. oszczędności kosztów, poprawa jakości produktów czy zwiększenie wydajności procesów.

Najbliższe szkolenia

Warsztat: Obsługa Jiry dla początkujących

Start: 17/06/2023

Efektywne zarządzanie zespołami IT

Start: 17/06/2023

Brak komentarzy

Może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *